Fot.MZ

 

Fot.MZ
Bug

  Bug, największy z prawych dopływów Wisły. Wypływa na wysokości 315 metrów n.p.m. w zachodniej części  wyżyny Wołyńsko-Podolskiej, 
na wschód od Sasowa na Ukrainie. Rzeka nizinna. Długość około 813 km, w tym na obszarze Polski 683 km. Powierzchnia dorzecza 73470 km
2 (w granicach Polski 38500 km 2 ). Płynie przez Pobuże, Granicą Wyżyny Lubelskiej i Wołynia, przez Podlasie i Mazowsze.
 W środkowym i dolnym biegu meandruje, tworząc łachy i starorzecza zwane bużyskami. Dno doliny szerokie do kilkunastu kilometrów w dolnym biegu, częściowo zatorfione, zajęte przez łąki. Pod Serockiem Bug łączy się z Narwią. Odcinek od połączenia się z Narwią do ujścia nazywany bywa Bugo-Narwią.   MZ      

  Widok  na okolice Gnojna. 
Zdjęcie wykonano z motolotni. 
Fot. ze zbioru dyrekcji parku krajobrazowego
 " Podlaski Przełom Bugu" w Janowie Podlaskim.

              Fot.MZ                             

 

Fot.MZ

Dolina Bugu
Autor - Marek Zychowiecki
Siedlce czerwiec 2000