Drohiczyn, miasto położone na wysokiej skarpie nad Bugiem. obecnie liczy około 2000 mieszkańców.
Ośrodek letniskowy, siedziba biskupstwa rzymsko - katolickiego, siedziba gminy, historyczna stolica Podlasia.

Drohiczyn
Drohiczyn

Pierwsze ślady osadnictwa ludzkiego na tym terenie datują się na 6,5 tys. lat p.n.e
Młodsze znaleziska na terenie Drohiczyna pochodzą z okresu brązu oraz żelaza. Pierwsza wzmianka pisemna o Drohiczynie pochodzi z przed 1142 roku. Drohiczyn powstał jako stolica
Jaćwieży. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych stał się ośrodkiem handlu dalekosiężnego.

Bug widok z Drohiczyna
Widok z Drohiczyna

O kontaktach handlowych ze światem świadczą znalezione monety arabskie z końca IX wieku, krzyżyki bizantyjskie oraz plomby ołowiane z XI-XIII wieku. Należał kolejno do Mazowsza, księstwa halicko-wołyńskiego i Litwy.
W 1444 roku uzyskał przywileje miejskie. Od roku 1520 był głównym miastem województwa podlaskiego inkorporowanego do Korony. W 1657 roku został zburzony przez Szwedów i Rakoczego. Po 1815 roku prawobrzeżna część Drohiczyna została przy Rosji a lewobrzeżna część przyłączona do Królestwa. Podczas powstania listopadowego oddział S.Różyckiego stoczył pod Drohiczynem zwycięską bitwę. 
                                                                                                                                        
MZ
Drohiczyn
Ulica w Drohiczynie
do "Turystyka"  

Dolina  Bugu
Autor - Marek Zychowiecki
Siedlce czerwiec 2000