Listopad 2005. Przy wysokich stanach wody w Bugu ta ścieżka jest zalana.
Wstecz Domowa Dalej
0052