Czerwiec 2003. Gdzieś nad Bugiem.
Wstecz Domowa Dalej
0070