www.siedleckie.pl

 | Siemiatycze | Mielnik |

 
Góra Grabarka, położona w Puszczy Mielnickiej, w południowej części Województwa Podlaskiego, niedaleko Siemiatycz, jest świętym miejscem prawosławia w Polsce. 

Miejsce to, jako święte znane od stuleci, otoczone jest szczególną czcią. Początki chrześcijaństwa na tych terenach związane są
z obrządkiem wschodnim i wpływem kultury rusko-bizantyjskiej. 
Na przełomie XI i XII wieku pobliski Mielnik 
i Drohiczyn były znaczącymi ośrodkami chrześcijaństwa wschodniego. Na Świętej Górze Grabarce stoi cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. We wschodniej tradycji święto Przemienienia Pańskiego czyli Spasa należy do cyklu dwunastu najważniejszych świąt roku i obchodzone jest szczególnie uroczyście. Prawdopodobnie kult ikony Spasa Izbawnika wpłynął na to, że miejscowa ludność obrała Spasa, za patrona cerkwi na Grabarce. 
Cerkiew fot. Marek Zychowiecki
    Cerkiew na Świętej Górze
  Nieznane są najstarsze dzieje Świętej Góry. Jest jednak wiele przesłanek wskazujących na szczególny charakter tego miejsca od wielu wieków. Według legendy sanktuarium miało powstać tu już w XIII wieku, kiedy to na Górze Grabarce schowano  przed Tatarami cudowną ikonę Spasa Izbawnika.
www.siedleckie.pl
Wnętrze cerkwi
Wymieniana jest też data 1710, kiedy to Święta Góra zasłynęła z cudu, jaki miał miejsce podczas epidemii cholery, która dziesiątkowała ludność na terenie Podlasia. Legenda mówi, że w tym czasie zostało objawione pewnemu człowiekowi, iż uratować się można tylko  na Świętej Górze Grabarka.Po przybyciu wiernych z Siemiatycz 
i ustawieniu tu krzyża nastąpił cud. Ludzie zaczęli zdrowieć i nikt już nie umarł. Na wieść
o tym wydarzeniu przybywali na Świętą Górę ludzie z całej okolicy. Latem 1710 roku zebrało się w tym miejscu około 10 tysięcy ludzi.
W tym samym roku, ocaleni wznieśli na Świętej Górze drewnianą kaplicę. Wzniesiona kaplica była nieduża, mogła zmieścić około stu osób
i wyglądała jak dom mieszkalny.
 Jeszcze w 18-tym wieku ponownie powstaje kaplica na Świętej Górze Grabarce.  Kronika z 1789 roku tak opisuje nowozbudowaną kaplicę: 
...drewniana niedawno wystawiona na miejscu starej kaplicy, porządnie tarcicami pokryta dookoła prezbiterium przystawiona kruchtą mająca w sobie siedem okien w ołów oprawionych z chórem porządnym.
W dokumentach z 1858 roku można znaleźć taki opis:
...drewniana bardzo uboga ale sławna ze swej wielkościi cudownych uzdrowień... Ściany tej świątyni prawosławnej mocne ale dachu prawie nie było. Podłogi w niej zupełnie nie ma... Ikonostas składa się tylko z czterech starych ikon malarstwa rusko-bizantyjskiego.
W 1884 roku przystąpiono do budowy cerkwi. Cerkiew ta przetrwała obie wojny światowe. Wyznawcy prawosławia 
z ofiarnością utrzymywali świątynię i w trudnych czasach ją uposażali. 
Niestety, 13-go lipca  1990 roku cerkiew została ograbiona 
i spalona przez Jana Sobieskiego, mieszkańca pobliskiej okolicy.
W miejsce spalonej cerkwi  wzniesiono nową murowaną. Mury oszalowano drewnem a wnętrze bogato ozdobiono i wyposażono.
W 1999 roku przystąpiono do budowy kamiennego ogrodzenia wokół  Świętej Góry, wykonano nową obudowę i kopułę nad studzienką-źródełkiem oraz  uporządkowano teren przyległy.  
www.siedleckie.pl
Każdego roku w dniu 19-go sierpnia przybywają tu tysiące pątników i odbywają się uroczystości w Święto Przemienienia. 
Po kilkudziesięciu latach przerwy nastąpiło na Świętej Górze Grabarce odrodzenie tradycji pielgrzymowania. 
 W maju 1980 roku  przybyli tu jako zorganizowana grupa pierwsi pielgrzymi. Od tego czasu, każdego roku, w maju, kilka tysięcy ludzi spotyka się na Świętej Górze.  Obok cerkwi znajduje się ponad 7000 krzyży wotywnych i ciągle przybywają nowe ustawiane przez pielgrzymującą ludność.
 Na Grabarce znajduje się jedyny w Polsce, żeński klasztor prawosławny p.w. śś. Marty i Marii. 
Źródło bijące u podnóża Świętej Góry do dziś uważane jest za cudowne.
 
Droga na Grabarkę fot Marek Zychowiecki, www.siedleckie.pl
Droga na Grabarkę
Cudowne źródełko      www.siedleckie.pl
Cudowne Źródło
 Zwiedzającym opisywane przeze mnie okolice polecam zorganizowanie wycieczki do Grabarki. Drogi nie są złe, a okolica jest piękna. Jedzie się wśród sosnowych lasów, mija się wsie, stare, zapadłe jakich chyba nigdzie indziej już nie ma, a potem cerkiew i cudowne źródełko z którego na wszelki wypadek trzeba się napić.         MZ
do strony głównej Żeby zobaczyć jak tam dojechać kliknij tu >

Żeby zobaczyć więcej zdjęć kliknij tu >

Święto Przemienienia Pańskiego 2015 >

Mapa

Zdjęcia

Zdjęcia

Kliknij na baner rankingowy
www.siedleckie.pl
Dolina Bugu w okolicy wsi Mierzwice
Autor - Marek Zychowiecki
Siedlce grudzień 2000