Domowa Dalej

cerkiew fot. Marek Zychowiecki  12.03.2006