Janów Podlaski  osada, dawne miasto ustanowione aktem lokacyjnym w 1465r. z dawnej wsi Prochowo.  O dawnej świetności Janowa świadczą zachowane budowle zabytkowe. Kościół p.w. św. Trójcy z lat 1714 - 1735, kościół p.w. Jana Chrzciciela pochodzący z lat 1790  1801. W zachodniej części miejscowości obejrzeć można pozostałości zespołu pałacu biskupiego. W parku kształtowanym w XVIII -XIX wieku
z zachowanymi obwarowaniami ziemnymi i podjazdem, stoją dwie oficyny wzniesione w latach 1770 - 1780 oraz tzw. Grota Naruszewicza z 1796 r. związana z postacią poety i historyka Jana Naruszewicza. Do groty prowadzi monumentalna lipowa aleja. Osada posiada charakterystyczną, pochodzącą z końca XIX i początku XX wieku zabudowę mieszkalną. 
   Janów tracił prawa miejskie w 1867r. i podczas II wojny światowej. W latach 1790 - 96 w Janowie mieszkał, pisał, zmarł i został pochowany poeta, tłumacz i historyk epoki oświecenia - biskup łucki Adam Naruszewicz.

Janów Podlaski
Kościół p.w.św. Trójcy w centrum Janowa Podlaskiego

Grota Naruszewicza
Grota Naruszewicza

Stajnia Zegarowa
Stajnia Zegarowa

W odległości około 2 km od Janowa Podlaskiego we wsi Wygoda jest najstarsza i chyba najpiękniejsza w Polsce stadnina koni. Założona w 1817 roku, ewakuowana w 1914r. w głąb Rosji, w 1944r, do Niemiec. Konie do Janowa wróciły w 1950 roku. Po odbudowie częściowo zniszczonej infrastruktury hoduje się tu konie czystej krwi arabskiej i półkrwi angloarabskiej. Konie hodowane są tu z myślą o eksporcie, sporcie i rekreacji. W okresie międzywojennym tu powstał materiał wyjściowy 
do hodowli koni dla wojska i polskiego rolnictwa.
Stajnie hodowli, z których najstarsze zbudowano w 1841 
i 1848 roku, położone są w starym parku, a dookoła rozciągają się nadbużańskie łąki i pastwiska.
Co roku w sierpniu, w Stadninie odbywa się aukcja koni arabskich na którą przyjeżdżają kupcy z całego świata.
Janowskie konie osiągają wysokie ceny a do najlepszych klientów  należą Amerykanie, którzy najwięcej kupują i płacą najwięcej. 
Gala i aukcja koni arabskich to dla zwiedzających kilkudniowy festyn w którym każdy może wziąć udział,  
a dla kupujących emocje związane z zakupami za cztero,
a czasem pięciocyfrowe sumy w amerykańskich dolarach.

Aukcja koni
Aukcja koni

Dolina Bugu
Autor - Marek Zychowiecki
Siedlce  2000r