Kózki wieś letniskowa położona przy trasie Lublin  Białystok, nad brzegiem Bugu. Na uwagę zasługuje rezerwat Kózki. Rezerwat położony jest w północnej części gminy Sarnaki, nad rzeką Bug tuż przy moście, na trasie Łosice  Siemiatycze. Północną granicę rezerwatu stanowi koryto rzeki Bug, zaś południową ciąg bagnistych starorzeczy. Od wschodu granica opiera się o szosę biegnąca do Siemiatycz natomiast od zachodu granicę rezerwatu stanowi styk z gruntami ornymi. Mozaika krańcowo różniących się środowisk na stosunkowo niewielkim obszarze, stwarza dogodne warunki gniazdowania i zerowania znacznej liczby gatunków ptaków.

                                                                                           

Dolina Bugu w okolicy wsi Mierzwice
Autor - Marek Zychowiecki
Siedlce czerwiec 2000