Niemirów - wieś nad Bugiem przy Granicy Polski z Białorusią. Początki związane zapewnie z wyprawą Jarosława Mądrego w 1041 roku na Mazowsze przeciw Miecławowi. Wczesnośredniowieczne grodzisko datowane na na XI - XII wiek. Pierwsze wzmianki dotyczące wsi (wówczas o nazwie Niwce) pochodzą z 1495 roku. W 1616 roku wieś uzyskała prawa miejskie i zmieniono nazwę na Niemirów, a w 1620 roku ufundowano tu koścół pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa. Niemirów zniszczony przez Szwedów, w 1662 roku miał tylko 88 mieszkańców. Prawa miejskie utracił po drugiej wojnie światowej.
     Na cmentarzu w Niemirowie można obejrzeć na nagrobku Konstantego Pieńkowskiego płaskorzeźbę " Zwiastowanie NMP" wykonaną przez Ksawerego Dunikowskiego.

                                                                                                                      MZ
      Do strony  "Wycieczki"
 Dolina  Bugu
Autor - Marek Zychowiecki
Siedlce, maj 2001