SARNAKI, wieś na Wysoczyźnie Siedleckiej. Miasto, zniszczone w 1813 roku, traci od 1918 roku prawa miejskie.

Fot. MZ
   Sarnaki

   Kościół wzniesiony kosztem Stanisława Ossolińskiego w 1816 roku, dzwonnica, obok cmentarz przykościelny założony
w XV wieku, brama z początku XIX wieku, klasycystyczny dwór z 1830 roku. W rynku pomnik upamiętniający zdobycie przez oddział AK, w pobliżu Sarnak rakiety V-2. Jej fragmenty i opis techniczny zostały przerzucone do Anglii.

Fot.MZ
  Pomnik

Historia:

 • Pierwotnie wieś prywatna Sarnackich.

 • 1430 - wybudowanie kościoła parafialnego przez dziedziców wsi.

 • 1574 - córki Stanisława Sarnackiego sprzedają wieś Kacprowi Miłoszewskiemu.

 • 1597 - właścicielem Sarnak jest Wawrzyniec Rawicz  Witanowski.

 • Około 1627r Sarnaki przechodzą w ręce, znanej na Podlasiu, rodziny *Butlerów.

 • 1754 - Przywilej lokacyjny miasta uzyskuje od Augusta III Łukasz Aleksander hrabia Butler.
  Drogą małżeństwa jego córki Rozalii Sarnaki przechodzą w ręce Antoniego Ossolińskiego, starosty sulejowskiego.

 • 1813 - duże zniszczenie w czasie przemarszu wojsk napoleońskich.

 • 1816 - wzniesienie drewnianego kościoła parafialnego ( fundacja Stanisława Ossolińskiego).

 • 1886 - właścicielem jest Bronisław Podczaski a Sarnaki wymieniane są jako  ubogie miasteczko.

 • Po 1918 Sarnaki są już tylko dużą wsią.                                   MZ

  Dolina Bugu
Autor - Marek Zychowiecki
Siedlce czerwiec 2000